Mandataftale Restructuring

Mandataftale

Gennem de seneste år har vi samarbejdet med en kreds af banker om afvikling af låneengagementer. Via kreditor- og mandataftaler mellem kreditorbankerne og deres fælles kunde har vi udarbejdet strategi for afvikling af de bagvedliggende selskaber og ejendomme.

Konkret er der afhændet selskaber samt solgt ejendomme i Danmark og internationalt. Formidlingen af kontakt til køberne er dels sket direkte fra vores side, dels via involvering af lokale mæglere.

Som led i afviklings- og restruktureringsopgaverne har vi såvel indgået midlertidigt i den daglige ledelse som været kreditorbankernes repræsentant i bestyrelser for flere af selskaberne.