Rådgivning om virksomhedens kapitalstruktur og finansielle forhold

 

Bindeled mellem virksomheden og investorer/långivere

Kapitalfremskaffelse

Kapital- fremskaffelse

Rådgivning om kapitalstruktur og finansielle forhold er en central del af virksomhedens strategiske udvikling

Copenhagen Corporate Finance yder rådgivning om kapitalfremskaffelse til virksomheders vækst, generationsskifter mv.

Tilførsel af ny kapital vil kunne ske i form af udvidelse af egenkapitalen fra nye investorer eller fremmedfinansiering fra private eller finansielle långivere. 

Baseret på den enkelte virksomheds strategi, ejerforhold samt finansielle situation tilrettelægges den mest optimale fremtidige kapitalstruktur. 

Via kontakt til private investorer, private equity- og venturefonde, virksomheder samt finansielle institutioner sigtes mod at bistå virksomheden med at fremskaffe den ønskede kapital på de markedsmæssige rette vilkår.

Vores team har mange års erfaring fra den finansielle sektor og andre sektorer, ligesom teamets store netværk inddrages i rådgivningen om kapitalfremskaffelse til gavn for såvel den mindre som den større virksomhed. 

 

Eksempel på proces

Fælles afstemt fundament og ambition

I Copenhagen Corporate Finance tilrettelægger vi i tæt samarbejde med hver enkelt kunde en struktureret og professionel proces for kapitalfremskaffelsen, som er afstemt efter kundens behov. 

Til illustration vil en proces for tilførsel af ny kapital til virksomheder typisk bestå af følgende faser:

  1. Opstartsfasen - Afstemning af opgaven, timing og rådgivningsydelsen
  2. Forberedelsesfasen - Beskrivelse af virksomhedens strategi, business case samt finansielle struktur 
  3. Salgsfasen - Dialog med potentielle investorer/långivere samt managementpræsentationer
  4. Closing - Forhandlinger med investorer/långivere samt aftaleindgåelse

Tombstones

Kapitalfremskaffelse Financial advisor

Kapitalfremskaffelse

Copenhagen Corporate Finance har været rådgiver for Viramal Ltd i forbindelse med den gennemførte ka…

Læs mere
Kapitalfremskaffelse Financial advisor

Kapitalfremskaffelse

Copenhagen Corporate Finance har sammen med Nordic Eye rejst EUR 24m i egenkapital i Second Closing …

Læs mere