Nyhedsbillede

08. oktober 2020

Fonden har aktivt investeret siden 1. juli 2020 og har skabt et afkast på 2,25%

I et volatilt september marked har AidanN US Equities ESG realiseret et afkast på -1,16% i USD efter omkostninger. Dette skal sammenholdes med, at Standard & Poor’s 500 TR (S&P 500) indekset er faldet med -3,80% i samme periode.

I løbet af måneden faldt de store teknologi aktier kraftigt. AidanN realiserede disse positioner tidligt og holdt en kort position på godt 40% af hele indekset. Det bevirkede, at porteføljens afkast var mindre påvirket end indeksets udvikling.

’’I et volatilt marked er det vigtigt at handle stringent og konsekvent i forhold til strategien’’

Nicolai Winding, CEO og Founder af AidanN

Formålet med AidanN US Equities ESG er at skabe et absolut positivt afkast i et langsigtet perspektiv.

År til dato 2020 har fonden skabt et positivt afkast på 11,40% og siden 1.7.2020, hvor fonden gik live et afkast på 2,25%.

Konceptet for AidanN er baseret på anvendelse af kunstig intelligens (AI) til at analysere samtlige aktier indeholdt i S&P 500, med det formål at udvælge de aktier, som forventes at ville stige, respektive falde i værdi i den kommende måned.

Fondens strategi betyder, at det er muligt både at ’’gå langt’’, dvs. investere i aktier/positioner som forventes at stige i kurs, og tilsvarende at ’’gå kort’’, dvs. investere i aktier/positioner, som forventes at falde i kurs i den kommende periode.

Baseret på omfattende analyse af historiske kursdata på de enkelte aktier, opbygges viden i en selvlærende model, med henblik på at udvælge de aktier, som skal indgå i den kommende måneds portefølje.

Efter identifikation af de aktier, hvortil der er størst forventning om stigning og fald, samt deres historiske varians, sammensættes en portefølje. Denne består af mellem 50 til 400 aktier/positioner for at sikre en stor spredning. Porteføljen indeholder alene aktier som opfylder fondens krav til bæredygtighed.

Vi vil gerne orientere yderligere om denne unikke investeringsfond enten ved et personligt møde eller ved fremsendelse af investormateriale.

For mere information om fondens strategi, resultater samt muligheder for potentielle investorer kan Erik Urskov (tlf.+45 4073 3383, mail eu@cocofi.dk) eller Henrik F. Stoltenberg (tlf. +45 2898 8995, mail hfs@cocofi.dk) kontaktes.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Copenhagen Corporate Finance er engageret af AidanN ApS (Forvalter) til at varetage formidling af produktet.