Nyhedsbillede

01. februar 2018

Copenhagen Corporate Finance har indgået partnerskab med DanBAN

DanBAN er Danmarks største business angel netværk, som består af mere end +130 aktive investorer samt en partnerkreds bestående af finansielle virksomheder, revisionsfirmaer, advokatvirksomheder og innovationsmiljøer.

Vi har valgt at indtræde som partner, da vi ser det som en naturlig indgang for at få kendskab til og dermed blive en del af øko-systemet omkring det danske opstartsmiljø.

Danish Business Angels er interesserede i at finansiere opstartsvirksomheder (også høj-teknologiske), ejerskifter herunder generationsskifte samt at gå ind i “turn-around” situationer.

Med vores adgang og kendskab til investorer, så kan vi være med til at rådgive og følge virksomheden på dens rejse i forhold til forskellige kapitalrejsninger.

Vi ønsker at bidrage med vores viden og indsigt, således at dette vækstlag får de bedste forudsætninger for at udnytte deres potentiale og skabe nye arbejdspladser.