Nyhedsbillede

11. maj 2018

Nordic Eye – Gennemfører Second Closing

Siden den succesfulde First Closing i 2017 har Copenhagen Corporate Finance i tæt samarbejde med Nordic Eye arbejdet på at få gennemført Second Closing, som er et essentielt skridt mod Final Closing og dermed venturefondens kapitalmæssige målsætning.   

I denne fundraisingrunde til Nordic Eye er kapitalgrundlaget udvidet med DKK 175m. Den indskudte kapital kommer fra eksisterende First Closing investorer samt 61 nye, der alle har fulgt udviklingen og resultaterne i Nordic Eye nøje og derfor valgt at tilslutte sig venturefonden.

Med den nye runde har Nordic Eye samlet rejst et kapitalgrundlag på DKK 276m fra 103 professionelle investorer. Det har samtidig betydet at Nordic Eye har haft mulighed for at investere i 4 nye interessante virksomheder udover de forvejen 7 aktive investeringer. De nytilføjede virksomheder til porteføljen er Coinify, Bellabeat, CarBlip samt Zliide.