Nyhedsbillede

07. februar 2022

Copenhagen Corporate Finance faciliterer roadshow og seminar for den nyskabende investeringsfond AidanN US Equities ESG A/S, som er kendetegnet ved:

  • Eksponering i US aktiemarkedet via investering i S&P 500-aktier
  • Investering i ESG-screenede virksomheder (Environmental, Social & Governance)
  • Sofistikeret investeringsstrategi ved brug af kunstig intelligens (AI) og maskinlæring
  • Long-Short fond som giver mulighed for beskyttelse mod store fald i markedet
  • Indbyggede early-warning funktioner i form af stop-loss og profit-taking

Fonden blev etableret i juli 2020 og har for 2021 levereret et positivt USD-afkast på 25,98% og DKK-afkast på 36,19% begge målt efter omkostninger. Som bekendt har starten på 2022 været kendetegnet ved negative korrektioner i aktiemarkedet. AidanN har i januar 2022 efter omkostninger leveret et afkast på -0,14% målt i USD, i samme periode faldt S&P 500 TR med -5,18% og med en stigning i USD/DKK blev afkastet i DKK 1,47%. Resultatet lever op til fondens mål om årligt positivt absolut USD-afkast samt at give beskyttelse, når markedet falder.

AidanN seminarer den 8. og 9. marts 2022 i København

Program:

  • Velkomst og introduktion ved Thorleif Krarup, Bestyrelsesformand AidanN
  • Udviklingen i kunstig intelligens (AI) og anvendelsen investeringsmæssigt ved Thomas Zheng, CTO AidanN
  • Hvordan kan en diversificeret investeringsportefølje opbygges ved Kim Asger Olsen, CEO for Origo Consulting
  • AidanN fondens performance siden etablering i juli 2020 ved Nicolai Winding, CEO AidanN

Se invitationen her. Tilmelding til khn@aidann.dk eller info@cocofi.dk med ønsket dato for din deltagelse.

AidanN roadshow 7.-10. marts 2022 i Danmark

Der er mulighed for one-to-one møder med Nicolai Winding, CEO og Thomas Zheng, CTO (lokaliseret i San Diego, USA) for at få en dybdegående præsentation af fonden. Kontakt Karin Horn Nielsen for at høre nærmere på khn@cocofi.dk eller tlf. 20800667. Der er mulighed for at mødet kan afholdes online.

AidanN US Equities ESG A/S er registreret hos Finanstilsynet som en alternativ investeringsfond (AIF) og rettet mod investorer, som investerer minimum DKK 750.000 og er bekendt med risici.

Hvem står bag AidanN

Rådgivningen om de konkrete investeringer i fonden varetages af AidanN som forvalter og ledes af stifterne CEO Nicolai Winding og CTO Thomas Zheng – sidstnævnte der med sit team af AI-udviklere i San Diego står for den bagvedliggende tekniske udvikling. Ledelsen er understøttet af en kompetent bestyrelse med solid erfaring fra den finansielle sektor bestående af formand Thorleif Krarup (bestyrelsesformand, FinTech-investor og tidligere CEO for Nordea), Niels-Ulrik Mousten (bestyrelsesmedlem i PFA, Nykredit Invest mv. og tidligere CEO for Danske Capital), Georg Andersen (bl.a. tidligere direktør for Nykredit Markets) og Erik Urskov (CEO for Copenhagen Corporate Finance).

Link til invitationen her