Sparring om den strategiske udvikling

 

Vi bistår virksomheder og banker med restruktureringsløsninger

Strategisk vækst/restrukturering

Strategisk vækst/ restrukturering

Strategisk vækst - restrukturering - exit strategier

I et tæt samspil med virksomhedens ejere/ledelse analyseres den fremtidige strategiske udvikling for virksomheden.

Copenhagen Corporate Finance understøtter eksekveringen af virksomhedens strategiplan via et langsigtet samarbejde, som kan tage sigte på vækst, tiltrækning af nye investorer, rebalancering og/eller exit for nuværende ejere efter en årrække.

Vi rådgiver virksomheder om finansiel restrukturering, ligesom vi agerer som rådgivere/konsulenter for finansielle kreditorer i forhold til nødlidende virksomheder.

Bistand til restrukturering af virksomheder

Løsning af finansielle udfordringer til gavn for alle stakeholders

Copenhagen Corporate Finance og dets partnere har stor erfaring med håndtering af virksomheder med finansielle udfordringer og har deltaget i en række rekonstruktioner.

I disse situationer anbefaler vi, at virksomheden så tidligt som muligt får tilknyttet de rette rådgivere til løsning af de aktuelle udfordringer, således at virksomhedens ejere kan få gennemført de nødvendige tiltag og rebalanceret aktiver og passiver med sigte på at skabe de bedste rammer for virksomhedens langsigtede overlevelse.

Vi bistår endvidere finansielle kreditorer med håndteringen af udfordringer hos deres kunder, ved at deltage i restrukturering af virksomheder. Her vil vores rådgivning indbefatte direkte eller indirekte involvering i virksomheden eller bestyrelsen.

Tombstones

Strategisk rådgivning Strategic advisor

Strategisk rådgivning

ZESO ARCHITECTS A/S er en ledende dansk arkitektvirksomhed med en bred vifte af stærke kompetencer, …

Læs mere
Mandataftale Restructuring

Mandataftale

Gennem de seneste år har vi samarbejdet med en kreds af banker om afvikling af låneengagementer. Via…

Læs mere