Nyhedsbillede

31. marts 2022

Inspiration for ejerledere og CFO’er om M&A proces ved salg

At træffe beslutning om at afhænde livsværket er en afgørende beslutning i en ejerleders erhvervskarriere og liv.

Inden processen om salg kan igangsættes er der en lang række forberedelser og overvejelser, som skal drøftes og afklares. Her er det vigtigt, at alliere sig med personer som besidder både forståelse og faglig kompetence til at indgå i disse drøftelser og som samtidig kan organisere de mange elementer og overvejelser, som ejerlederen skal igennem.

Når beslutningen om salg er truffet, så skal der opstilles en plan, så alle de involverede parter kender deres roller og ved hvad der kan forventes i perioden, indtil salget er en realitet.

Vores partner Henrik F. Stoltenberg havde lejlighed til på et Azets Update seminar, at fremlægge sit syn på, hvilke erfaringer han har gjort sig med M&A processen, baseret på konkrete erfaringer, dels som rådgiver på både køber- og sælgersiden og dels som CFO.

Seminaret kan genses i sin helhed på nedenstående link.

Måtte du have interesse i at få en personlig vurdering og drøftelse af netop din situation, så står Copenhagen Corporate Finance klar til at mødes med dig for en uforpligtende samtale.

Se videoen her